akita Guidebook 店舗・施設 [Welfare Nursing Care Product]
1
(kabu)kankyou fukushikaigoyouhintenjiko^na^
2
kaigopurazasuzuran
3
kaigosapo^ta^・sanshou
4
(kabu)kankyou yokoteshiten
5
kosumoyakkyokufukushiyougurentarusa^bisu
6
nittourentaru(kabu) yokotefukushirentarusa^bisu
7
koba・fasshon&kaigo
8
JAakitafurusatofukushiyougurentaru
9
dasukinherusurentoyokotesute^shon
10
(ari)porarisu
11
(kabu)nijinomachikikaku
12
(ari)medeitoraakita
13
satouyakkyokuhonten
14
(ari)kuri^nmajikku
15
tsukamotoyakkyokukyotakukaigoshien jigyousho
16
(kabu)akitaikakikaimise
17
(kabu)kankyounoshiroshiten
18
miraikoubou
19
urashima
20
(ari)keapo^toakita
21
(kabu)sanmedeikaru akitamise
22
(kabu)kankyou akitaminamishiten
23
(kabu)kankyou
24
(kabu)kankyou oodateshiten
25
(kabu)sapo^to
26
kaigoshoppu misono
27
genkawaikakikai(kabu) akitashiten
28
(ari)handonettowa^ku
29
akitakijunshingu(kabu) tsuchisakidainikoujou
30
(kabu)amikku fukushijigyoubu
31
(kabu)randaruko^pore^shonakitasateraito
32
(kabu)jie^shi^aiakitashiten
33
(kabu)takuto kaigosenta^kadunojigyousho
34
keatauntakanosuhojokigusenta^ takanosu
35
genkawaikakikai(kabu) oodateeigyousho
36
nipponbakute(kabu)
37
suzuranfukushiyougurentaru・hanbai
38
kenminamifukushirentarusenta^
39
ho^mudenki
40
(kabu)hiroshiko^pore^shon
41
(ari)yuumoakaindo kaindoshiteifukushiyougutaiyojigyousho
42
(ari)iwashiyasatoukikaimise
43
(ari)kea・furendo
44
(kabu)saito^shoukai
45
fuji medeikarusa^bisu
46
(kabu)yuumedeikaru
47
shoppumaharo
48
keasapo^tomagokoro
49
(kabu)amikku honsha
50
(kabu)yasashiikaze
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • >